Zee...
en de zee is eeuwig
in beweging
eb en vloed,
kosmisch gestuurd
beeft het water,
golf na golf,
golf na golf

en de zee leeft voort
tot in het oneindige,
woest en stil,
stil en woest,
haalt en brengt,
wiegt en maakt wakker

en de brandig legt
- laag na laag -
grote vlokken schuim
langs de vloedlijn
witte wolken glanzen
in het nat
witte wolken op het droge

Ruud Knier